Medische Pedicure

De behandeling is bedoeld voor klanten met een medische aandoening. Vergoeding hiervan is mogelijk op doorverwijzing van specialist of podotherapeut.

 

De medisch pedicure is breed opgeleid en kan alle zogeheten “risicovoeten” behandelen.
Hieronder vallen problemen als gevolg van de medische aandoening.
 
Afhankelijk van de klachten voert de Medisch Pedicure een passende behandeling uit.
Ze heeft niet alleen een verzorgende maar ook een signalerende taak
Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen is bijscholing verplicht.

Bent U Diabetes of Reuma Patiënt neem dan op de 1e afspraak een recente verwijzing mee van Uw huisarts of behandelend arts met daarop vermeld:
Het zorgprofiel
De Simm’s classificatie (alleen voor diabeten)
 
Op doorverwijzing van de arts of specialist krijgt U van de zorgverzekering (afhankelijk van Uw zorgprofiel en verzekering) een bepaald bedrag per jaar vergoedt voor diabetes, bepaalde reumavormen, of oncologie.
Op doorverwijzing van de podotherapeut (zorgprofiel 2 of hoger) krijgt U meerdere behandelingen per jaar voor een deel vergoedt.
Per behandeling heeft U nog een eigen bijdrage.


 
Ik ben lid van Provoet (de brancheorganisatie voor Pedicures en  sta  ingeschreven in het KRP, het Kwaliteits Register voor Pedicures.